Duurzame inzetbaarheid personeel

Maar met de verhoging van de AOW-leeftijd zijn onze vergrijzingsproblemen nog niet opgelost. Sterker: de problemen beginnen nu juist. Want is er wel werk voor al die actieve senioren? Zitten werkgevers op ze te wachten?

Eerst het goede nieuws: steeds meer (relatief) oudere Nederlanders werken. In 2003 werkte slechts 36% van de 55-plussers. In 2008 was dat al gestegen naar 45% en in 2014 staat het percentage — ondanks de crisis — op 55%. Afschaffing van VUT en prepensioen heeft duidelijk effect gehad, en de door sommige verwachte massawerkloosheid onder 55-plussers is uitgebleven.

Desondanks is de werkloosheid onder ouderen met 9% wel iets hoger dan de 8,6% die eind 2014 voor alle leeftijdsgroepen gemiddeld gold. En 55-plussers die hun baan verliezen vinden veel moeilijker een nieuwe baan dan jongere werklozen.

Het wetenschappelijk instituut van het CDA publiceerde afgelopen week een studie naar de toekomst van de Nederlandse economie. Het is een zeer breed rapport, dat onder andere stilstaat bij de vraag hoe de positie van oudere werknemers kan worden versterkt. Een van de antwoorden van het CDA luidt: demotie.

Laat werknemers aan het einde van hun carrière een stapje terug doen, inclusief salarisverlaging. Compenseer zo verlies van arbeidsproductiviteit met lagere loonkosten. Demotie is een van de laatste taboes op de arbeidsmarkt en het is toe te juichen dat het CDA er over durft te beginnen. Voor meer informatie lees : http://fd.nl/economie-politiek/1099910/bij-hogere-aow-leeftijd-hoort-doorbreken-van-taboe-op-demotie