Personeel: kostenpost of succesfactor? (white paper)

Visie HR Lokaal: Ontzorgen personeel

Personeel MKB: Kostenpost of succesfactor?

Enerzijds kosten medewerkers geld, anderzijds maken zij het verschil. Welke afwegingen en afslag neemt u? MKB bedrijven lossen P&O issues vooral ad-hoc, incidenteel op.

In hoeverre bent u structureel en met het oog op de toekomst bezig met uw personeelsbestand? MKB bedrijven hebben een loyaal personeelsbestand met lange dienstverbanden.

Hoe ziet uw personeelsbestand eruit en bent u voldoende toegerust om hiermee de toekomst in te gaan?

Graag delen wij onze inzichten en hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de dialoog om de mens als succesfactor te laten bloeien en groeien. Lees verder…. whitepaper mei 2015