Young professional moeilijk te vangen

Het gevecht om jong talent vraagt om een andere benadering door bedrijven. Verder kijken dan Nederland is onontkoombaar.

Veel Nederlanders hebben het idee dat het herstel van de arbeidsmarkt nog ver weg is. De recentste werkgelegenheids­cijfers van het CBS logenstraffen dit algemene gevoel: in april is het aantal mensen met werk opnieuw toegenomen en is het aantal werklozen gedaald. Vooral jongeren en 45-plussers vonden een baan. Over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met zeven­duizend mensen per maand.

Een van de trends in de huidige arbeidsmarkt is de snelle opkomst van young professionals, vooral in de IT-sector. In Nederland staan er alleen al voor developers 16.500 vacatures open. Maar hoe vind je die jonge talenten, ook wel generatie Y genoemd, en waar? De aanwezigen in de zaal lieten via hun mobiel weten dat ruim 54% op zoek is naar young professionals en dat 30% het lastig vindt ze te rekruteren.

Wie is nu die jonge getalenteerde professional waar iedereen naar op zoek lijkt te zijn? Hoe wil hij werken en wat verlangt hij van zijn werkgever? De young professional stelt andere eisen dan de gemiddelde werknemer tot nu toe, zo valt te beluisteren. Hij hecht vooral minder aan zekerheid en wil geen vast contract maar flexibele uren, heeft een broertje dood aan hiërarchie en is eerder op zoek naar een coach dan naar een controlerende manager.

Lees verder: http://fd.nl/Print/Bijlage/FD_Personal___Finance/1105195/young-professional-is-moeilijk-te-vangen