Business Case ziektewet: Eigen risicodrager of niet ?

HR Risico Management

Modernisering ziektewet: Eigen risicodrager of niet ?

Ondersteuning door HR Lokaal bij het opstellen van een business case en advies voor uw onderneming zodat u de juiste afwegingen en keuzes kan maken.

HR Lokaal stemt daar waar nodig zaken af met de loonadministrateur van de betreffende ondernemer.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Kosten doorrekening te betalen premies ZW- WGA (Whk)
  • Kosten- baten analyse
  • Inzicht in risico’s en te nemen maatregelen
  • Doorlichting verzuimbeleid: sturing, verzuim %, verzuim- en re integratieproces
  • Inventarisatie, documentatie en borging verzuimdossiers
  • (Voor)selectie verzekeraars
  • Begeleiding: inhoud en proces ten aanzien van (contractuele) afspraken met verzekeraar
  • Stappenplan opvolging en signalering bij uitdiensttreding

Afhankelijk van uw behoeften wordt op basis van een intake gesprek een vaste bedrag voor onze dienstverlening vastgesteld. Voor meer informatie, neem contact op met HR lokaal: team@hrlokaal.nl