Persoonlijke ontwikkeling

Bij ‘persoonlijke ontwikkeling’ denken we vaak niet als eerste aan strategisch personeelsbeleid. Vaak wordt persoonlijke ontwikkeling afgedaan als iets in de privésfeer. Zelfs wanneer helder is dat persoonlijkheid, gedrag en houding doorwerkt in de wijze waarop iemand zijn werk doet. Gelukkig is hier in de afgelopen jaren langzaamaan verandering in gekomen en is persoonlijke ontwikkeling steeds meer deel geworden van het ontwikkelen van medewerkers. In trainingen en trajecten voor ontwikkeling personeel en leiderschapsontwikkeling wordt uitbreiding van de vakkundige kennis gecombineerd met aspecten van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit, zodat het geleerde geïntegreerd kan worden in houding, gedrag en effectiviteit van de werknemer op de werkvloer.

Persoonlijke ontwikkeling voor medewerkers

Persoonlijke ontwikkeling is gericht op het vergroten van zelfinzicht en zelfreflectie met als doel de communicatie, gedrag, houding en vertaling van vaardigheden in de praktijk te verbeteren of verder te ontwikkelen. Wanneer het ingezet wordt voor het ontwikkelen medewerkers, dient bekeken te worden welke onderdelen hiervan in de persoon verder ontwikkeld, verbeterd of versterkt kunnen worden in relatie tot de functie die hij of zij bekleedt. Dit kan vastgelegd worden in een persoonlijk ontwikkelplan, waarin werkgever en werknemer het uitgangspunt, het te lopen traject en de ontwikkeldoelstellingen bepalen en daar allebei hun akkoord voor geven. Zo wordt persoonlijke ontwikkeling geborgd in de organisatie en wordt het onderdeel van het strategisch personeelsbeleid. Hierdoor haalt u het beste bij uw personeel naar boven en stimuleert u de betrokkenheid van uw personeel bij het vervullen van de missie van uw bedrijf.

Vragen over persoonlijke ontwikkeling van uw personeel? HRLokaal helpt.

Hebt u vragen over de manier waarop u de persoonlijke ontwikkeling bij uw werknemers kunt stimuleren ? Misschien wilt u advies op welke wijze u dit kan inzetten zodat het aansluit bij de functie die werknemers vervullen en bij de ambities van uw bedrijf. HRLokaal is ervaren in ontwikkeling personeel zowel op strategisch, organisatorisch en operationeel niveau en kan u adviseren om vanuit de huidige situatie (IST) naar een toekomstige situatie (SOLL) te brengen. Neem vandaag nog contact op.