Ontwikkelen medewerkers

Ontwikkelen medewerkers beslaat het hele terrein vanaf het aantrekken, binden en boeien van gekwalificeerd personeel. Een werkgever die ontwikkelen medewerkers agendeert en systematisch inzet, is aantrekkelijk voor nieuw personeel en vergroot de motivatie, inzet en loyaliteit van bestaand personeel. Ontwikkelen medewerkers  heeft betrekking op het ontwikkelen en onderhouden van kennis en kunde, alsmede de persoonlijke ontwikkeling. Dit doe je met het scheppen van uitdagende loopbanen, ontwikkelen en inzetten van talenten en de ontwikkeling van competenties. Kortom, het gaat over de totale werknemer in relatie tot zijn of haar functioneren.

Ontwikkelen medewerkers tips & tricks

Voor ontwikkelen medewerkers zijn er een aantal zaken die u in kaart dient te brengen en waar u van op de hoogte dient te zijn:

  • Vanuit de bedrijfsstrategie afleiden wat er nodig is aan kwalificaties, kennis en kunde om de missie te kunnen vervullen. Welke kwaliteiten, kennis en kunde is er al in huis? Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het HR3P strategisch planningssysteem om je huidige medewerkers te duiden.
  • Uit het HR3 P wordt het gat zichtbaar tussen de competenties en talenten van de medewerkers en wat de organisatie nodig heeft om de strategie succesvol in te vullen.
  • Dit inzicht biedt mogelijkheden om planmatig medewerkers te ontwikkelen door scholing, training (on the job) of het werven van nieuwe medewerkers. Welke mogelijkheden op het gebied van training, coaching en begeleiding worden aangeboden die aansluiten op de behoeften en mogelijkheden de organisatie en de medewerkers en is daar voldoende budgettaire ruimte voor.
  • Maak periodiek met de medewerker een persoonlijk ontwikkelingplan of een POP die planmatig ervoor zorgt dat de medewerker zich ontwikkelt en niet blijft stilstaan. In het aantrekken van nieuw personeel de mogelijkheden van ontwikkeling personeel en opleiden van personeel binnen uw bedrijf naar voren brengen.

Ontwikkelen medewerkers en HRLokaal

HRLokaal adviseert en ondersteunt bedrijven bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, het voeren van pop- of ontwikkelgesprekken. HRLokaal ondersteunt ook bij het maken van een strategisch personeelsplan als nulmeting voor het ontwikkelen van medewerkers.

Wanneer u vragen heeft over ontwikkelen medewerkers, hoe u ontwikkelen medewerker in kunt zetten als strategisch instrument terwijl u wellicht nog niet de mogelijkheid heeft een eigen HR professional in dienst te nemen, ondersteuning zoekt, of advies wilt inwinnen. Dan bent u bij HR Lokaal aan het juiste adres. Een full service organisatie voor strategisch personeelsbeleid in het MKB. Neem vandaag nog contact op!