Ontwikkeling personeel

Ontwikkeling personeel betreft niet alleen uw bestaande personeelsbestand; het betreft ook het vraagstuk hoe u zich als goed werkgever aantrekkelijk kunt maken om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. Wanneer ontwikkeling van personeel niet wordt meegenomen in uw personeelsbeleid en opleidingsbeleid, is de kans aanwezig dat een bedrijf onvoldoende is voorbereid op de toekomst en het bedrijf niet naar een volgende groeifase kan bewegen. In veel MKB bedrijven staat ontwikkeling en opleiden van medewerkers nog niet op de agenda.

Ontwikkeling personeel waar te beginnen

Ontwikkeling personeel als deel van een strategisch personeelsbeleid is iets anders dan wanneer u ad hoc wat trainingen aanbiedt aan uw medewerkers. Wanneer u de bedrijfsstrategie helder heeft, vloeit daar als vanzelf een personeelsstrategie uit voort: u inventariseert welke kwaliteiten, kennis en kunde er nodig zijn, wat er al in huis heeft en welke stappen u kunt zetten om het verschil daartussen te overbruggen. Hiervoor kunt u de beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken gebruiken, maar ook een strategisch personeelsplan. Ontwikkeling personeel gaat echter ook over uw medewerkers en het afstemmen van hun wensen en kwaliteiten op de behoeften van de werkgever. Wanneer u ontwikkeling personeel als strategisch instrument inzet, wilt u dit vertalen en borgen in een persoonlijk ontwikkelplan voor al uw (vaste) werknemers.

Ontwikkeling personeel? Vraag het HRLokaal

Heeft u vragen op het gebied van ontwikkeling personeel? Neem dan contact op met HR Lokaal. Een full service organisatie op het gebied van personeelsbeleid in het MKB. Zo kunt u ontwikkeling personeel strategisch inzetten en zowel de missie van uw personeel als van het bedrijf van dienst zijn. HRLokaal adviseert en ondersteunt vanuit jarenlange professionele ervaring en werkt samen met diverse partijen die zich hebben gespecialiseerd in deelaspecten. HRLokaal adviseert en ondersteunt bedrijven bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, het voeren van pop- of ontwikkelgesprekken. HRLokaal ondersteunt ook bij het maken van een strategisch personeelsplan als nulmeting voor het ontwikkelen van medewerkers. Zo kunnen we aansluiten op iedere vraag. Door te werken met abonnementstarieven weet u bovendien altijd waar u aan toe bent. Neem vandaag nog contact op.