Bedrijf laten groeien

Een bedrijf laten groeien en ontwikkelen is onmogelijk zonder ontwikkeling personeel. Een bedrijf laten groeien gaat hand in hand met een strategisch personeelsbeleid. Een strategisch beleid waarin vanuit de missie, visie en strategie op bedrijfsniveau wordt afgeleid welke skills en competenties zoals gedrag, vaardigheid,, kennis, motivatie en betrokkenheid nodig is. Vanuit deze behoefte analyse kan bekeken worden wat hiervan al in huis is, wat ontwikkeld kan worden en wat aangetrokken dient te worden.
Bedrijf laten groeien; aandachtpunten personeelsbeleid

Uw bedrijf laten groeien vraagt om verschillende aandachtspunten in het personeelsbeleid:

  • Eén van de thema’s die men tegen komt bij een bedrijf laten groeien is duurzame inzetbaarheid personeel; hoe om te gaan met personeel dat al langere tijd werkzaam is, wat ouder begint te worden en anders denkt en doet dan de jongere generatie.
  • Een ander thema is de ontwikkeling van medewerkers van belang; door te boeien en te binden wordt uw bedrijf zowel interessant om te blijven werken als voor nieuw aan te trekken gekwalificeerd personeel.
  • Ten derde is het belangrijk om talenten van medewerkers te herkennen, erkennen en in te zetten voor de groei van uw bedrijf.
  • Wanneer er veranderingen of ontwikkelingen in het bedrijf optreden vraagt dit ook om veranderingen en het ontwikkelen bij het personeel. Door een strategisch personeelsbeleid en inzet van trainingsinstrumenten zoals learning on the job, on en offline leren, nemen flexibiliteit en motivatie toe en kan personeel mee bewegen met de groei.

Bedrijf laten groeien en HRLokaal

Wilt u advies en/of ondersteuning in het personeelsbeleid dat nodig is bij uw bedrijf laten groeien, dan bent u bij HRLokaal aan het juiste adres. Twee HR professionals ervaren op het gebied van alle aspecten van personeelsbeleid en u op deelterreinen of vanuit synergie op alle deelterreinen kunnen adviseren en ondersteunen. Wij weten welke vraagstukken u tegen kunt komen en hoe u vanuit die vraagstukken effectief handelt zodat uw bedrijf kan groeien. Groei van uw bedrijf is groei van medewerkers en andersom. Wilt u meer weten? Neem direct even contact op.

Neem contact op