Competenties leidinggevende

Competenties leidinggevende heeft grote invloed op het boeien en binden van personeel. Een leidinggevende die motiveert en het beste omhoog weet te halen in de mensen aan wie hij of zij leiding geeft, is van onschatbare waarde in ieder bedrijf. We hebben het bij competenties leidinggevende daarom vooral op het kunnen motiveren en binden en boeien van medewerkers.

Competenties leidinggevende, een eerste indruk

Wilt u een nieuwe leidinggevende aantrekken, of een bestaande manager ondersteunen bij verdere ontwikkeling, dan is het goed te weten op welke competenties u kunt letten.  Onderstaande lijst is niet uitputtend, maar geeft een goede eerste indruk:

  • Houding, gedrag en charisma
  • Op welke wijze kan hij of zij medewerkers faciliteren?
  • De wijze van organiseren, coördineren en delegeren
  • Normen en waarden voor zichzelf en anderen en de visie die de persoon heeft op mens en bedrijf;
  • Is de persoon integer; hoe iemand omgaat met gevoelige informatie
  • Weet iemand medewerkers te boeien en binden?
  • Een goede leidinggevende weet richting te geven aan talenten en inspireert
  • Interesse in de ander, relatiegericht en een gezonde balans van betrokkenheid en emotie;
  • Kan de persoon zich dienstbaar opstellen als faciliterend manager.

Vaak worden dit soort competenties getoetst middels een assessment. Deze bestaat vaak uit meerdere onderdelen. Te denken valt aan een intelligentietest, een vraag naar sterke en zwakke punten (SWOT) en kan ook gekeken worden naar bijvoorbeeld werkstijl en houding.

Uiteraard kunnen we bij competenties manager gebruik maken van ditzelfde overzicht.

Competenties leidinggevende en HRLokaal

Wilt u de competenties leidinggevende toetsen of verbeteren, dan kunt u HRLokaal vragen om advies. HR Lokaal zijn gecertificeerde assessors zodat u de competenties van uw leidinggevenden kunt toetsen door middel van een assessment of wel een persoonlijk profile analyse. Wij zijn thuis in alle aspecten van een strategisch personeelsbeleid in MKB, waar competenties leidinggevende onderdeel van is. Die leidinggevende geeft per slot van rekening uitvoering aan het strategisch personeelsbeleid en speelt dus een sleutelrol daarin.

 

Neem contact op